Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Felhasználónk!

Cégünk, a Port Diás Bt. az általunk üzemeltetett weboldal, a www.spawelness.hu vonatkozásában az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretné elkötelezni magát a személyes adatok és személyiségi jogok védelme mellett:

1. Amennyiben oldalunkon keresztül az ott reklám céljából megjelentetett szálláshely felé érdeklődést vagy foglalást küld, az Ön által kitöltött űrlap, amely a megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám stb.) is tartalmazza, kizárólag az ön által kiválasztott szállodának kerül automatikus továbításra, azokat semmilyen más célra nem használjuk fel.
Az űrlapon bejelölheti, hogy az érdeklődés, foglalás címzettje kapott adatát a következő célokra, mint: hírlevél címlista, statisztika ne használhassa fel, azokat a megválaszolás után ne tárolja. A továbbított adatokra ezek után a szálloda adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Az érdeklődések, foglalásokat tartalmazó elektronikus levelek és az ezekre küldött válaszok levelezőrendszerünkben is megtalálható másolatait csak addig tároljuk, amíg azok az érdeklődésben, foglalásban leírt időpontra vonatkozólag az esetleges további kapcsolattartás érdekében indokoltak. Az ilyen e-maileket rendszeres időközönként, de legalább fél évente töröljük, így személyes adatait legfeljebb 6 hónapig őrizzük. Amennyiben azt szeretné, hogy adatait ennél is rövidebb ideig tartsuk meg, lépjen velünk kapcsoaltba a 6. pont szerint.

2. Hírlevél feliratkozásnál kizárólag nevet és email címet kérünk megadni és csakis ezeket tároljuk. Névként "nick név" vagy bármi más is megadható. A feliratkozás egyetlen feltétele a valódi e-mail cím, melyre a feliratkozás megerősítéséhez aktiváló választ küldünk, így email címével más regisztrálni nem tud. A hírlevélről leiratkozhat a hírlevél alsó részén található leiratkozó linkre kattintva, vagy ügyintézőnknek az info@spawellness.hu címre küldött levélben.

3. Oldalunkon az Ön internetes látogatásának az általunk feldolgozható adatait kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semmiféle személyes adatot. Rögzítésre csak az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Statisztikai okból automatikusan rögzítjük azoknak az internet-oldalaknak a domain neveit, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azokat is, amelyeket nálunk látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, akkor sem, ha Ön az 1. vagy 2. pontban elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználónk, ezért teljesen névtelen marad.

4. Adatai cégünk számára a fenti módokon válnak hozzáférhetővé. Személyes adatait tehát kizárólag az adott feladat teljesítéséhez használjuk, titoktartási kötelezettségünk a tevékenység befejezte után is fennáll. Ennek érdekében behatóan ismerjük és betartjuk az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos jogszabályokat:

-2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
-2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Adatkezelési tájékoztatónk a fenti törvényekkel összhangban készült, az itt nem részletezett kérdésekben azok a mérvadóak.

5. Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükségest, hogy személyes adatait védjük. A Nezeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-53731/2012. számon vette nyilvántartásba Cégünket és weboldalunkat.

6.Kapcsolatba léphet velünk a következő módokon, bármilyen kérdése vagy kérése merül fel adatkezelésünkkel kapcsolatban: Port Diás Bt. 8360, Keszthely Helikon köz 12 c
Email: info@spawellness.hu Tel, fax: 0683 310900

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címe és elérhetőségei a következők:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu